k.ú.: 773123 - Ostrožské Předměstí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592749 - Uherský Ostroh NUTS5 CZ0722592749
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72073 - Uherský Ostroh

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2145 8880635
vinice 91 489346
zahrada 749 410595
ovoc. sad 7 11384
travní p. 207 1099611
lesní poz les(ne hospodář) 18 31586
lesní poz 53 2029744
vodní pl. nádrž umělá 7 11704
vodní pl. tok přirozený 44 635957
zast. pl. společný dvůr 7 966
zast. pl. zbořeniště 13 5273
zast. pl. 1276 527985
ostat.pl. dráha 23 71495
ostat.pl. jiná plocha 214 251661
ostat.pl. manipulační pl. 68 240009
ostat.pl. neplodná půda 30 20964
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 11143
ostat.pl. ostat.komunikace 415 624739
ostat.pl. pohřeb. 9 11061
ostat.pl. silnice 55 101300
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 53134
ostat.pl. zeleň 53 344311
Celkem KN 5501 15864603
Par. DKM 5501 15864603
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 17
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 14
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 23
č.p. rod.dům 793
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 31
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 122
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 60
bez čp/če zem.stav 71
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo plav.úč. 2
Celkem BUD 1221
byt.z. byt 212
obč.z. byt 9
Celkem JED 221
LV 2027
spoluvlastník 3275

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 08.07.2010 1:1000 12.07.2010 *)
DKM 1:1000 12.12.2003 Geodis Brno
ZMVM 1:2000 01.01.1986 12.12.2003 KGKS Brno - 1:2000
THM-V 1:1000 01.01.1972 12.12.2003 KGKS Brno - 1:1000
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.01.1972


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 18.05.2022 09:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.