k.ú.: 773131 - Uherský Ostroh - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592749 - Uherský Ostroh NUTS5 CZ0722592749
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72073 - Uherský Ostroh

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 823 2904836
zahrada skleník-pařeniš. 1 1332
zahrada 456 277307
ovoc. sad 10 23888
travní p. 194 547352
lesní poz 47 1921148
vodní pl. nádrž přírodní 1 100
vodní pl. nádrž umělá 2 27247
vodní pl. tok přirozený 115 195356
vodní pl. tok umělý 21 131481
vodní pl. zamokřená pl. 3 9387
zast. pl. zbořeniště 4 406
zast. pl. 554 267079
ostat.pl. jiná plocha 107 54105
ostat.pl. manipulační pl. 14 8761
ostat.pl. neplodná půda 33 27670
ostat.pl. ostat.komunikace 264 129247
ostat.pl. silnice 28 33288
ostat.pl. zeleň 10 6625
Celkem KN 2687 6566615
Par. DKM 2687 6566615
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 363
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 36
bez čp/če jiná st. 62
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 15
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 529
byt.z. byt 37
Celkem JED 37
LV 808
spoluvlastník 1415

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 26.07.2012 1:1000 26.07.2012 *)
DKM 1:1000 22.08.2003 Geodis Brno
Ins. A 1:1000 01.01.1943 22.08.2003 OÚGK - 1:1000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 23.05.2022 08:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.