k.ú.: 773255 - Pastviny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563102 - Kadaň NUTS5 CZ0422563102
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42041 - Kadaň

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada mez, stráň 1 915
zahrada 16 26477
ovoc. sad mez, stráň 1 380
travní p. 72 744516
lesní poz 20 343284
vodní pl. nádrž umělá 1 1897
vodní pl. tok přirozený 9 8696
vodní pl. tok umělý 1 1141
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 5
zast. pl. 14 5658
ostat.pl. jiná plocha 11 5927
ostat.pl. manipulační pl. 2 4307
ostat.pl. neplodná půda 63 47657
ostat.pl. ostat.komunikace 22 36099
Celkem KN 234 1226959
Par. DKM 234 1226959
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. rod.dům 8
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 14
LV 40
spoluvlastník 55

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2020 mapování - inravilán
DKM 1:1000 15.12.1999
FOTO 1:2000 30.09.1982 14.12.1999
S-SK GS 1:2880 1843 29.09.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 18.05.2022 10:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.