k.ú.: 773301 - Úhřetická Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575887 - Úhřetická Lhota NUTS5 CZ0532575887
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 177 2532828
zahrada 162 93102
ovoc. sad 3 10881
travní p. 71 217600
lesní poz 27 77146
vodní pl. rybník 4 14974
vodní pl. tok přirozený 12 19616
vodní pl. tok umělý 12 16737
zast. pl. společný dvůr 1 4
zast. pl. 151 58314
ostat.pl. jiná plocha 40 47017
ostat.pl. manipulační pl. 17 16489
ostat.pl. neplodná půda 5 1990
ostat.pl. ostat.komunikace 59 48929
ostat.pl. silnice 15 50527
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1121
ostat.pl. zeleň 2 2525
Celkem KN 760 3209800
Par. DKM 760 3209800
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 68
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 42
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 147
LV 196
spoluvlastník 290

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 26.09.2007 1:1000 29.10.2007 *)
DKM 1:1000 27.02.1995
DKM 1:1000 27.02.1995 29.10.2007
S-SK GS 1:2880 1839 27.02.1995


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 24.05.2022 17:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.