k.ú.: 773336 - Uhřice u Boskovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582531 - Uhřice NUTS5 CZ0641582531
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62023 - Velké Opatovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 537 4174922
zahrada 235 161727
ovoc. sad 14 45597
travní p. 54 108234
lesní poz 68 1599819
vodní pl. nádrž umělá 1 532
vodní pl. rybník 1 9828
vodní pl. tok přirozený 44 24422
vodní pl. tok umělý 7 3095
zast. pl. zbořeniště 9 1895
zast. pl. 214 87495
ostat.pl. jiná plocha 49 73394
ostat.pl. manipulační pl. 5 6301
ostat.pl. neplodná půda 7 42034
ostat.pl. ostat.komunikace 80 144545
ostat.pl. silnice 20 68409
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4102
Celkem KN 1346 6556351
Par. KMD 1346 6556351
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 133
č.p. rod.rekr 7
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 22
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 202
byt.z. byt 8
obč.z. byt 3
Celkem JED 11
LV 338
spoluvlastník 487

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.09.2011
S-SK ŠD 1:2500 1964 15.09.2011 část k.ú. extravilán - scelovací řízení
S-SK ŠS 1:2880 1834 15.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 17.05.2022 02:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.