k.ú.: 773344 - Prasklice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 587397 - Prasklice NUTS5 CZ0721587397
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72035 - Morkovice-Slížany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 569 3083682
zahrada 213 138783
ovoc. sad 3 13435
travní p. 117 140212
lesní poz les(ne hospodář) 43 25961
lesní poz 35 10807
vodní pl. nádrž umělá 1 8443
vodní pl. tok přirozený 12 32227
zast. pl. zbořeniště 1 115
zast. pl. 195 67814
ostat.pl. jiná plocha 63 17791
ostat.pl. manipulační pl. 84 45164
ostat.pl. neplodná půda 88 120907
ostat.pl. ostat.komunikace 66 150390
ostat.pl. pohřeb. 1 1529
ostat.pl. silnice 5 30657
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 15562
ostat.pl. zeleň 17 49984
Celkem KN 1514 3953463
Par. DKM 961 3648336
Par. KMD 553 305127
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 116
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 31
Celkem BUD 180
LV 301
spoluvlastník 471

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 27.12.2018
DKM-KPÚ 1:1000 05.09.2018
KMD 1:1000 29.10.2013
S-SK ŠS 1:2880 1827 29.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 18.05.2022 08:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.