k.ú.: 773352 - Uhřice u Kroměříže - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 589110 - Uhřice NUTS5 CZ0721589110
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72035 - Morkovice-Slížany

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 330 2770429
zahrada 90 67631
travní p. 8 30038
lesní poz 8 21124
vodní pl. rybník 1 13552
vodní pl. tok přirozený 4 32912
vodní pl. tok umělý 3 4302
zast. pl. 118 44651
ostat.pl. dráha 1 9343
ostat.pl. jiná plocha 60 49070
ostat.pl. manipulační pl. 38 51412
ostat.pl. neplodná půda 3 4256
ostat.pl. ostat.komunikace 46 120159
ostat.pl. pohřeb. 1 946
ostat.pl. silnice 6 34112
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1791
ostat.pl. zeleň 44 178207
Celkem KN 762 3433935
Par. DKM 762 3433935
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 78
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 116
LV 176
spoluvlastník 255

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.01.2008 intravilán
DKM-KPÚ 07.09.2007 1:1000 17.10.2007 *) KPÚ extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1827 07.01.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 23.05.2022 07:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.