k.ú.: 773387 - Uhřičice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 552879 - Uhřičice NUTS5 CZ0714552879
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71091 - Kojetín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 693 6719393
zahrada 327 281513
ovoc. sad 16 25013
travní p. 22 53155
lesní poz les(ne hospodář) 5 1057145
lesní poz 12 138856
vodní pl. tok přirozený 21 273435
zast. pl. zbořeniště 16 5327
zast. pl. 326 147485
ostat.pl. dráha 1 45536
ostat.pl. jiná plocha 109 84171
ostat.pl. manipulační pl. 46 71605
ostat.pl. neplodná půda 4 9647
ostat.pl. ostat.komunikace 159 237261
ostat.pl. pohřeb. 1 3570
ostat.pl. silnice 15 41276
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 14786
ostat.pl. zeleň 9 9148
Celkem KN 1787 9218322
Par. DKM 1787 9218322
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 208
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 20
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 264
LV 440
spoluvlastník 1397

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.09.2014 extravilán přepracování
DKM 1:1000 19.07.2011 intravilán a les, převod
ZMVM 1:2000 01.10.1986 19.07.2011
Ost. 1:2500 01.12.1939 02.09.2014 extravilán, agrární operace v S-JTSK
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.10.1986


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 28.05.2022 18:53

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.