k.ú.: 773395 - Hájek u Uhříněvsi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 268 2394436
zahrada 294 157905
ovoc. sad 8 37093
travní p. 59 72609
lesní poz 21 16850
vodní pl. nádrž umělá 1 3402
vodní pl. rybník 10 31773
vodní pl. tok přirozený 59 14835
zast. pl. společný dvůr 1 62
zast. pl. 287 49122
ostat.pl. jiná plocha 64 28123
ostat.pl. manipulační pl. 5 1347
ostat.pl. neplodná půda 57 55080
ostat.pl. ostat.komunikace 101 79752
ostat.pl. silnice 3 347
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1826
ostat.pl. zeleň 3 601
Celkem KN 1243 2945163
Par. DKM 1243 2945163
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 44
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 180
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 6
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 283
byt.z. byt 3
byt.z. garáž 1
obč.z. byt 2
Celkem JED 6
LV 394
spoluvlastník 551

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.09.2003
THM-G 1:1000 15.05.1982 29.09.2003
S-SK GS 1:2880 1824 14.05.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.05.2022 06:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.