k.ú.: 773395 - Hájek u Uhříněvsi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres NUTS4
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 311 2394291
zahrada 300 158900
ovoc. sad 8 35673
travní p. 59 72609
lesní poz 22 16850
vodní pl. nádrž umělá 1 3402
vodní pl. rybník 10 31773
vodní pl. tok přirozený 63 14836
zast. pl. společný dvůr 1 62
zast. pl. 291 49369
ostat.pl. jiná plocha 64 28229
ostat.pl. manipulační pl. 5 1347
ostat.pl. neplodná půda 57 55080
ostat.pl. ostat.komunikace 118 74880
ostat.pl. silnice 6 5417
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1826
ostat.pl. zeleň 4 620
Celkem KN 1322 2945164
Par. DKM 1322 2945164
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 40
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 188
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 5
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 287
byt.z. byt 3
byt.z. garáž 1
obč.z. byt 5
Celkem JED 9
LV 393
spoluvlastník 555

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.09.2003
THM-G 1:1000 15.05.1982 29.09.2003
S-SK GS 1:2880 1824 14.05.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 16.07.2024 14:42

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.