k.ú.: 773433 - Šeborov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596906 - Uhřínov NUTS5 CZ0635596906
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 44 911339
zahrada 24 16123
travní p. 64 463412
lesní poz 38 192698
vodní pl. tok přirozený 3 21476
vodní pl. tok umělý 1 3017
zast. pl. 31 14555
ostat.pl. jiná plocha 3 1112
ostat.pl. manipulační pl. 4 14383
ostat.pl. neplodná půda 9 4211
ostat.pl. ostat.komunikace 24 43647
ostat.pl. silnice 2 12855
Celkem KN 247 1698828
Par. DKM 247 1698828
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 10
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 31
LV 56
spoluvlastník 79

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 26.10.2007 1:1000 31.10.2007 *) extravilán
DKM 1:1000 26.10.2007
S-SK ŠS 1:2880 1835 31.10.2007


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 22.05.2022 10:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.