k.ú.: 773476 - Malý Uhřínov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576450 - Liberk NUTS5 CZ0524576450
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52132 - Rychnov nad Kněžnou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 31 649798
zahrada 14 14088
travní p. 184 2213058
lesní poz les(ne hospodář) 122 1180391
lesní poz 194 4331723
vodní pl. nádrž umělá 4 13020
vodní pl. tok přirozený 12 67718
vodní pl. zamokřená pl. 2 7692
zast. pl. společný dvůr 1 167
zast. pl. zbořeniště 15 9020
zast. pl. 58 22829
ostat.pl. jiná plocha 27 20010
ostat.pl. neplodná půda 96 135433
ostat.pl. ostat.komunikace 84 153904
ostat.pl. silnice 5 66069
ostat.pl. zeleň 2 5391
Celkem KN 851 8890311
Par. DKM 637 6963412
Par. KMD 214 1926899
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 33
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 58
LV 120
spoluvlastník 150

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.03.2015
DKM-KPÚ 1:1000 20.05.2011
S-SK GS 1:2880 1840 31.03.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 17.05.2022 00:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.