k.ú.: 773484 - Velký Uhřínov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576450 - Liberk NUTS5 CZ0524576450
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52132 - Rychnov nad Kněžnou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4 251624
zahrada 19 13904
travní p. 221 3303919
lesní poz les(ne hospodář) 28 6217429
lesní poz ostat.komunikace 1 3395
lesní poz 311 13072277
vodní pl. nádrž umělá 6 5392
vodní pl. tok přirozený 21 51473
zast. pl. společný dvůr 2 1228
zast. pl. zbořeniště 3 1182
zast. pl. 155 54848
ostat.pl. jiná plocha 51 71943
ostat.pl. manipulační pl. 2 3470
ostat.pl. neplodná půda 109 162213
ostat.pl. ostat.komunikace 125 274469
ostat.pl. pohřeb. 1 2433
ostat.pl. silnice 10 131412
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 17860
ostat.pl. zamokřená pl. 4 5732
ostat.pl. zeleň 4 9503
Celkem KN 1082 23655706
Par. DKM 706 5725172
Par. KMD 376 17930534
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 10
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 50
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 20
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 154
obč.z. byt 13
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 16
LV 152
spoluvlastník 181

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2015
DKM-KPÚ 27.01.2011 1:1000 27.01.2011 *) část při JPÚ Jedlová v Orlických horách
S-SK GS 1:2880 1840 30.06.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 17.05.2022 00:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.