k.ú.: 773522 - Horní Čepí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596914 - Ujčov NUTS5 CZ0635596914
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4 63068
zahrada 28 33707
ovoc. sad 3 7466
travní p. 71 468793
lesní poz 69 679329
zast. pl. zbořeniště 1 58
zast. pl. 39 7798
ostat.pl. jiná plocha 19 8508
ostat.pl. neplodná půda 111 74311
ostat.pl. ostat.komunikace 30 25148
ostat.pl. zeleň 3 2658
Celkem KN 378 1370844
Par. KMD 378 1370844
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 7
č.p. zem.used 3
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 36
LV 48
spoluvlastník 84

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.11.2013
S-SK ŠS 1:2880 1826 05.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 27.05.2022 15:29

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.