k.ú.: 773603 - Hvožďany u Vodňan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551953 - Vodňany NUTS5 CZ0316551953
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3117 - Vodňany
Pověřený obecní úřad 31171 - Vodňany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 84 1605827
zahrada 51 30602
ovoc. sad 2 11191
travní p. 47 271457
lesní poz 16 104818
vodní pl. nádrž umělá 3 2739
vodní pl. rybník 6 321990
vodní pl. tok umělý 7 7765
vodní pl. zamokřená pl. 4 25823
zast. pl. společný dvůr 1 758
zast. pl. zbořeniště 1 503
zast. pl. 67 32640
ostat.pl. jiná plocha 18 19011
ostat.pl. manipulační pl. 13 11057
ostat.pl. neplodná půda 18 13019
ostat.pl. ostat.komunikace 39 65005
ostat.pl. silnice 5 20971
ostat.pl. zamokřená pl. 2 342
ostat.pl. zeleň 6 682
Celkem KN 390 2546200
Par. DKM 390 2546200
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 11
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 66
LV 95
spoluvlastník 121

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 13.07.2021 1:1000 13.07.2021 *)
DKM 1:1000 24.11.2017
DKM 1:1000 31.08.2017
FÚO 1:2000 01.01.1971 13.07.2021
THM-V 1:2000 01.04.1961 31.08.2017
S-SK GS 1:2880 1837 01.01.1971


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 20.05.2022 02:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.