k.ú.: 773611 - Újezd u Vodňan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551953 - Vodňany NUTS5 CZ0316551953
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3117 - Vodňany
Pověřený obecní úřad 31171 - Vodňany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 149 2975611
zahrada 123 74347
ovoc. sad 4 18309
travní p. 149 437478
lesní poz 18 682229
vodní pl. nádrž umělá 3 2211
vodní pl. rybník 6 287145
vodní pl. tok přirozený 2 1704
vodní pl. tok umělý 17 9281
vodní pl. zamokřená pl. 9 20269
zast. pl. společný dvůr 1 60
zast. pl. zbořeniště 2 1045
zast. pl. 159 57557
ostat.pl. jiná plocha 38 42477
ostat.pl. manipulační pl. 36 42097
ostat.pl. neplodná půda 39 75459
ostat.pl. ostat.komunikace 64 119106
ostat.pl. silnice 20 180826
ostat.pl. skládka 2 2742
ostat.pl. zeleň 8 419
Celkem KN 849 5030372
Par. DKM 849 5030372
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 71
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 35
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
Celkem BUD 153
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 244
spoluvlastník 353

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 13.07.2021 1:1000 13.07.2021 *)
DKM 1:1000 24.11.2017
DKM 1:1000 30.10.2017
FÚO 1:2000 01.01.1971 13.07.2021 1:2000, 1:1000,
THM-V 1:2000 01.04.1961 13.07.2021
S-SK GS 1:2880 1837 01.01.1971


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 18.05.2022 17:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.