k.ú.: 773620 - Újezd u Domažlic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554383 - Újezd NUTS5 CZ0321554383
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32021 - Domažlice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 397 3036591
zahrada 143 87887
ovoc. sad 14 49141
travní p. 364 1662725
lesní poz 212 2737002
vodní pl. nádrž umělá 10 35505
vodní pl. rybník 6 68825
vodní pl. tok přirozený 8 4185
vodní pl. tok umělý 27 36356
vodní pl. zamokřená pl. 19 5597
zast. pl. společný dvůr 3 875
zast. pl. zbořeniště 6 1281
zast. pl. 299 78649
ostat.pl. dráha 2 14171
ostat.pl. jiná plocha 135 94524
ostat.pl. manipulační pl. 60 42440
ostat.pl. neplodná půda 250 313510
ostat.pl. ostat.komunikace 152 242389
ostat.pl. silnice 20 123259
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 24 22962
ostat.pl. zamokřená pl. 1 3414
ostat.pl. zeleň 4 1621
Celkem KN 2156 8662909
Par. DKM 2156 8662909
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 70
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 37
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 14
č.e. rod.rekr 84
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 14
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 272
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 411
spoluvlastník 558

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 29.05.2017
DKM 1:1000 21.12.2005
ZMVM 1:2000 01.05.1986 20.12.2005
S-SK GS 1:2000 1838 01.05.1986 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 29.05.2022 03:43

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.