k.ú.: 773697 - Újezd u Valašských Klobouk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585882 - Újezd NUTS5 CZ0724585882
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72092 - Valašské Klobouky

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2700 3449671
zahrada 361 164220
ovoc. sad 79 35361
travní p. 2080 2724603
lesní poz ostat.komunikace 7 8835
lesní poz 1119 5222913
vodní pl. nádrž umělá 4 11327
vodní pl. tok přirozený 91 50893
zast. pl. zbořeniště 23 2837
zast. pl. 574 164643
ostat.pl. jiná plocha 312 127187
ostat.pl. manipulační pl. 176 85413
ostat.pl. neplodná půda 185 91665
ostat.pl. ostat.komunikace 356 208855
ostat.pl. pohřeb. 3 12551
ostat.pl. silnice 47 22840
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 16126
ostat.pl. zeleň 15 8161
Celkem KN 8138 12408101
Par. KMD 8138 12408101
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 142
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 241
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 56
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 50
rozestav. 1
Celkem BUD 561
byt.z. byt 42
byt.z. garáž 10
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 55
LV 882
spoluvlastník 1711

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.10.2013
S-SK ŠS 1:2880 1828 25.10.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 18.05.2022 08:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.