k.ú.: 773727 - Újezd u Žďáru nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596922 - Újezd NUTS5 CZ0635596922
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 160 3063591
zahrada 88 59926
ovoc. sad 1 3006
travní p. 186 689849
lesní poz 219 4311667
vodní pl. nádrž umělá 1 571
vodní pl. rybník 8 153809
vodní pl. tok přirozený 33 8840
vodní pl. tok umělý 27 7130
zast. pl. zbořeniště 2 537
zast. pl. 128 63430
ostat.pl. jiná plocha 50 32465
ostat.pl. manipulační pl. 8 28266
ostat.pl. neplodná půda 2 843
ostat.pl. ostat.komunikace 64 167591
ostat.pl. silnice 18 86337
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1
ostat.pl. zeleň 1 75
Celkem KN 997 8677934
Par. DKM 996 8677783
Par. KMD 1 151
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 78
č.p. zem.used 13
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 127
LV 198
spoluvlastník 280

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.2008
DKM-KPÚ 12.05.2006 1:1000 13.06.2006 *) extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.12.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 28.05.2022 18:41

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.