k.ú.: 773751 - Újezd u Uničova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 505501 - Újezd NUTS5 CZ0712505501
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7112 - Uničov
Pověřený obecní úřad 71121 - Uničov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 615 15998776
zahrada 672 481341
travní p. 41 51707
lesní poz 12 39806
vodní pl. nádrž umělá 6 14547
vodní pl. rybník 2 27166
vodní pl. tok přirozený 48 229775
vodní pl. zamokřená pl. 7 5082
zast. pl. zbořeniště 22 10831
zast. pl. 652 342663
ostat.pl. dráha 6 75334
ostat.pl. foto. elektrárna 4 13178
ostat.pl. jiná plocha 118 71916
ostat.pl. manipulační pl. 46 93885
ostat.pl. neplodná půda 13 8141
ostat.pl. ostat.komunikace 196 477951
ostat.pl. pohřeb. 2 6752
ostat.pl. silnice 14 153160
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 37938
ostat.pl. zeleň 86 452016
Celkem KN 2568 18591965
PK 4 13880
Celkem ZE 4 13880
Par. DKM 1266 17593978
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 286
č.p. byt.dům 6
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 194
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 61
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 33
rozestav. 1
Celkem BUD 645
byt.z. byt 17
byt.z. garáž 5
obč.z. byt 3
Celkem JED 25
LV 830
spoluvlastník 1182

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.11.2021
DKM-KPÚ 16.07.2020 1:1000 17.07.2020 *)
FÚO 1:2000 01.01.1971
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.01.1971


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 16.05.2022 14:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.