k.ú.: 773778 - Újezd nad Lesy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 933 1653381
zahrada 2613 1500954
ovoc. sad 10 23541
travní p. 113 131509
lesní poz les s budovou 5 869
lesní poz 175 5163026
vodní pl. nádrž umělá 1 312
vodní pl. rybník 9 30761
vodní pl. tok přirozený 40 19050
vodní pl. tok umělý 16 11023
vodní pl. zamokřená pl. 7 14004
zast. pl. společný dvůr 5 595
zast. pl. zbořeniště 15 1325
zast. pl. 3421 567050
ostat.pl. dráha 13 58588
ostat.pl. jiná plocha 521 167617
ostat.pl. manipulační pl. 23 28015
ostat.pl. neplodná půda 5 1734
ostat.pl. ostat.komunikace 682 530012
ostat.pl. pohřeb. 1 3862
ostat.pl. silnice 55 138095
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 31442
ostat.pl. zeleň 55 72622
Celkem KN 8730 10149387
Par. DKM 8730 10149387
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. byt.dům 89
č.p. jiná st. 28
č.p. obchod 8
č.p. obč.vyb. 18
č.p. rod.dům 2491
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 3
č.e. jiná st. 57
č.e. rod.rekr 119
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 261
bez čp/če jiná st. 227
bez čp/če obchod 4
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 24
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 11
Celkem BUD 3380
byt.z. ateliér 4
byt.z. byt 1028
byt.z. dílna 10
byt.z. garáž 240
byt.z. j.nebyt 40
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 32
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. rozest. 3
Celkem JED 1361
LV 4281
spoluvlastník 7055

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.08.2012
THM-G 1:1000 03.01.1983 06.08.2012
S-SK GS 1:2880 1824 06.08.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.05.2022 06:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.