k.ú.: 773816 - Mlýnec pod Přimdou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561151 - Přimda NUTS5 CZ0327561151
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32151 - Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 77 1606590
zahrada 28 15336
ovoc. sad 12 277788
travní p. 110 777908
lesní poz ostat.komunikace 1 462
lesní poz 48 1293271
vodní pl. rybník 1 7789
vodní pl. tok přirozený 8 8100
vodní pl. tok umělý 12 5091
vodní pl. zamokřená pl. 1 252
zast. pl. zbořeniště 5 3065
zast. pl. 33 19758
ostat.pl. dálnice 33 159607
ostat.pl. jiná plocha 99 266368
ostat.pl. manipulační pl. 9 17392
ostat.pl. neplodná půda 21 31423
ostat.pl. ostat.komunikace 61 112505
ostat.pl. silnice 8 55463
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 847
Celkem KN 569 4659015
Par. DKM 165 1802310
Par. KMD 404 2856705
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. rod.dům 9
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 33
LV 55
spoluvlastník 69

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2017
DKM-KPÚ 14.10.2010 1:1000 25.10.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1838 31.10.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 17.05.2022 00:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.