k.ú.: 773824 - Újezd pod Přimdou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561151 - Přimda NUTS5 CZ0327561151
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32151 - Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 64 962932
zahrada 84 31720
travní p. 209 781073
lesní poz 91 1618640
vodní pl. nádrž umělá 1 553
vodní pl. tok přirozený 2 1121
vodní pl. tok umělý 9 4593
zast. pl. zbořeniště 4 1146
zast. pl. 81 33174
ostat.pl. dálnice 63 155447
ostat.pl. jiná plocha 103 82252
ostat.pl. manipulační pl. 9 21444
ostat.pl. neplodná půda 78 106918
ostat.pl. ostat.komunikace 97 52751
ostat.pl. silnice 2 19135
Celkem KN 897 3872899
Par. DKM 21 142265
Par. KMD 876 3730634
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 10
č.p. rod.dům 32
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 73
LV 90
spoluvlastník 121

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.11.2016
DKM-KPÚ 14.10.2010 1:1000 20.10.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1838 03.11.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 18.05.2022 12:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.