k.ú.: 773875 - Újezd u Boskovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 534692 - Újezd u Boskovic NUTS5 CZ0641534692
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 898 2696426
zahrada 225 129905
ovoc. sad 10 33690
travní p. 365 382651
lesní poz 516 9090831
vodní pl. rybník 15 11823
vodní pl. tok přirozený 1 1803
zast. pl. 265 71676
ostat.pl. jiná plocha 82 76549
ostat.pl. manipulační pl. 9 17653
ostat.pl. neplodná půda 192 69936
ostat.pl. ostat.komunikace 355 125707
ostat.pl. silnice 90 60226
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 6164
ostat.pl. zeleň 1 629
Celkem KN 3033 12775669
Par. DKM 3033 12775669
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 134
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 26
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 34
č.e. víceúčel 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 2
Celkem BUD 263
LV 369
spoluvlastník 509

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.10.2005
ZMVM 1:2000 01.11.1993 24.10.2005
S-SK ŠS 1:2880 1826 24.10.2005


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 17.05.2022 04:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.