k.ú.: 773948 - Újezd u Chocně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581089 - Újezd u Chocně NUTS5 CZ0534581089
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53141 - Choceň

Statistické údaje (stav ke dni: 01.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 667 2546723
zahrada 359 200645
travní p. 581 1364254
lesní poz ostat.komunikace 2 18953
lesní poz 325 11070726
vodní pl. nádrž umělá 3 24961
vodní pl. rybník 49 184641
vodní pl. tok přirozený 131 85909
vodní pl. tok umělý 8 1929
zast. pl. společný dvůr 2 241
zast. pl. zbořeniště 5 571
zast. pl. 301 99003
ostat.pl. dráha 5 202685
ostat.pl. jiná plocha 162 144521
ostat.pl. manipulační pl. 24 25679
ostat.pl. neplodná půda 39 31929
ostat.pl. ostat.komunikace 245 274318
ostat.pl. pohřeb. 1 1644
ostat.pl. silnice 20 78400
Celkem KN 2929 16357732
Par. KMD 2929 16357732
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 58
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 87
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 47
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 273
LV 361
spoluvlastník 519

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.06.2014
S-SK GS 1:2880 1839 16.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 05.07.2020 16:47

Aktuality

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

19.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.