k.ú.: 773948 - Újezd u Chocně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581089 - Újezd u Chocně NUTS5 CZ0534581089
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53141 - Choceň

Statistické údaje (stav ke dni: 15.09.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 667 2546723
zahrada 359 200758
travní p. 579 1368333
lesní poz ostat.komunikace 1 20013
lesní poz 325 11101305
vodní pl. nádrž umělá 1 1306
vodní pl. rybník 46 179120
vodní pl. tok přirozený 134 91596
vodní pl. tok umělý 8 1929
zast. pl. společný dvůr 2 241
zast. pl. zbořeniště 6 3086
zast. pl. 293 85489
ostat.pl. dobývací prost. 8 18627
ostat.pl. dráha 5 202685
ostat.pl. jiná plocha 154 125894
ostat.pl. manipulační pl. 18 24640
ostat.pl. neplodná půda 39 31929
ostat.pl. ostat.komunikace 244 274318
ostat.pl. pohřeb. 1 1644
ostat.pl. silnice 19 78234
Celkem KN 2909 16357870
Par. KMD 2909 16357870
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 59
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 86
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 47
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 4
Celkem BUD 266
LV 360
spoluvlastník 519

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.06.2014
S-SK GS 1:2880 1839 16.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 17.09.2019 15:01

Aktuality

16.09.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2019) je k dispozici ke stažení.

09.09.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 25. září 2019.

30.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.