k.ú.: 773948 - Újezd u Chocně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581089 - Újezd u Chocně NUTS5 CZ0534581089
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53141 - Choceň

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 667 2544991
zahrada 360 201531
travní p. 585 1364009
lesní poz ostat.komunikace 2 18953
lesní poz 324 11070457
vodní pl. nádrž umělá 3 24961
vodní pl. rybník 49 184641
vodní pl. tok přirozený 131 85909
vodní pl. tok umělý 8 1929
zast. pl. společný dvůr 2 241
zast. pl. zbořeniště 5 571
zast. pl. 298 96384
ostat.pl. dráha 5 202685
ostat.pl. jiná plocha 166 147240
ostat.pl. manipulační pl. 28 26794
ostat.pl. neplodná půda 39 31929
ostat.pl. ostat.komunikace 245 273968
ostat.pl. pohřeb. 1 1644
ostat.pl. silnice 21 78669
Celkem KN 2939 16357506
Par. KMD 2939 16357506
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 99
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 47
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 281
LV 359
spoluvlastník 513

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.06.2014
S-SK GS 1:2880 1839 16.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 25.05.2022 11:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.