k.ú.: 773999 - Újezd u Průhonic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 577 1435930
zahrada 357 216511
ovoc. sad 10 4277
travní p. 69 118412
lesní poz 33 839639
vodní pl. nádrž umělá 8 25400
vodní pl. rybník 7 74678
vodní pl. tok přirozený 48 23455
vodní pl. tok umělý 11 5381
vodní pl. zamokřená pl. 13 15048
zast. pl. společný dvůr 8 529
zast. pl. zbořeniště 2 56
zast. pl. 778 173730
ostat.pl. jiná plocha 441 405660
ostat.pl. manipulační pl. 23 12658
ostat.pl. neplodná půda 11 6100
ostat.pl. ostat.komunikace 191 93942
ostat.pl. silnice 62 195680
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 7591
ostat.pl. zeleň 158 48488
Celkem KN 2811 3703165
Par. DKM 2811 3703165
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 55
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 533
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 5
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 38
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz př. 2
s roz.jed 2
Celkem BUD 731
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 839
byt.z. dílna 8
byt.z. garáž 211
byt.z. j.nebyt 80
byt.z. rozest. 10
obč.z. ateliér 2
obč.z. byt 120
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 2
obč.z. rozest. 61
Celkem JED 1335
LV 1950
spoluvlastník 4626

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.10.2007
THM-G 1:1000 01.02.1984 21.10.2007
S-SK GS 1:2880 1841 31.01.1984


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 21.05.2022 17:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.