k.ú.: 774057 - Újezdec u Osvětiman - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592757 - Újezdec NUTS5 CZ0722592757
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 518 1883082
vinice 203 408918
zahrada mez, stráň 1 205
zahrada 156 209236
ovoc. sad 14 47414
travní p. 135 190889
lesní poz 6 43091
vodní pl. nádrž umělá 5 18570
vodní pl. tok přirozený 2 5325
vodní pl. tok umělý 1 511
zast. pl. zbořeniště 2 385
zast. pl. 163 75078
ostat.pl. jiná plocha 109 90015
ostat.pl. manipulační pl. 5 17296
ostat.pl. neplodná půda 196 222949
ostat.pl. ostat.komunikace 112 118517
ostat.pl. silnice 78 23470
ostat.pl. zeleň 23 47960
Celkem KN 1729 3402911
Par. DKM 1729 3402911
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 112
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
Celkem BUD 162
LV 373
spoluvlastník 554

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.11.2019
DKM-KPÚ 1:1000 15.01.2013
KM-D 1:2880 29.12.2000 28.11.2019 vlastní
S-SK ŠS 1:2880 1827 29.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 18.05.2022 09:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.