k.ú.: 774073 - Újezdec u Přerova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 511382 - Přerov NUTS5 CZ0714511382
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 352 1675838
zahrada 423 335956
ovoc. sad 2 4592
travní p. 4 3318
lesní poz 1 28362
vodní pl. tok přirozený 1 4878
zast. pl. společný dvůr 12 36154
zast. pl. zbořeniště 6 8362
zast. pl. 608 136537
ostat.pl. jiná plocha 70 73764
ostat.pl. manipulační pl. 6 31515
ostat.pl. neplodná půda 6 23354
ostat.pl. ostat.komunikace 162 203921
ostat.pl. silnice 5 18866
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 16271
ostat.pl. zeleň 14 27389
Celkem KN 1675 2629077
Par. DKM 1675 2629077
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. byt.dům 2
č.p. garáž 21
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 5
č.p. rod.dům 326
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 16
č.e. rod.rekr 48
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če garáž 92
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 21
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 2
Celkem BUD 600
byt.z. byt 8
obč.z. byt 2
Celkem JED 10
LV 653
spoluvlastník 859

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 15.12.2008 1:1000 15.12.2008 *)
DKM 1:1000 15.04.2005 převod ZMVM (intravilán)
ZMVM 1:2000 01.11.1984 15.12.2008
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.11.1984


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 24.05.2022 01:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.