k.ú.: 774162 - Úlibice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573698 - Úlibice NUTS5 CZ0522573698
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 799 3236113
zahrada 169 149254
ovoc. sad 50 84055
travní p. 413 688943
lesní poz 56 444872
vodní pl. nádrž přírodní 1 883
vodní pl. nádrž umělá 1 183
vodní pl. rybník 5 11533
vodní pl. tok přirozený 207 46558
vodní pl. tok umělý 3 2443
zast. pl. společný dvůr 3 5127
zast. pl. zbořeniště 4 1873
zast. pl. 220 86784
ostat.pl. jiná plocha 44 38683
ostat.pl. manipulační pl. 19 52872
ostat.pl. neplodná půda 27 17113
ostat.pl. ostat.komunikace 99 94343
ostat.pl. pohřeb. 1 1018
ostat.pl. silnice 88 136632
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2023
ostat.pl. zeleň 1 80
Celkem KN 2211 5101385
Par. KMD 2211 5101385
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 34
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 23
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če zem.stav 25
Celkem BUD 213
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 453
spoluvlastník 1230

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.02.2015
S-SK GS 1:2880 1842 17.02.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 18.05.2022 01:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.