k.ú.: 774171 - Hracholusky nade Mží - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559555 - Úlice NUTS5 CZ0325559555
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32081 - Město Touškov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 5 4256
orná půda 96 1011326
zahrada 130 76410
travní p. 31 82063
lesní poz les s budovou 78 3495
lesní poz 82 510047
vodní pl. nádrž umělá 1 371139
vodní pl. tok přirozený 3 9009
vodní pl. tok umělý 2 2467
zast. pl. zbořeniště 1 322
zast. pl. 252 47386
ostat.pl. dráha 47 71739
ostat.pl. jiná plocha 154 117851
ostat.pl. neplodná půda 28 22241
ostat.pl. ostat.komunikace 51 31971
ostat.pl. silnice 21 25996
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 44364
ostat.pl. zeleň 57 36881
Celkem KN 1055 2468963
Par. DKM 1055 2468963
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 23
č.p. shromaž. 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 233
č.e. víceúčel 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 26
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 326
LV 334
spoluvlastník 425

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.05.2007
ZMVM 1:2000 01.01.1984 09.05.2007
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1984


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 29.05.2022 04:03

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.