k.ú.: 774219 - Úlice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559555 - Úlice NUTS5 CZ0325559555
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32081 - Město Touškov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 7 2980
orná půda 299 4314087
zahrada 200 179571
ovoc. sad 12 14242
travní p. plantáž dřevin 1 45415
travní p. 116 529224
lesní poz ostat.komunikace 1 2092
lesní poz 131 2947743
vodní pl. nádrž umělá 4 4178
vodní pl. tok přirozený 1 370
vodní pl. tok umělý 15 25310
zast. pl. zbořeniště 3 3837
zast. pl. 222 94319
ostat.pl. dráha 4 5549
ostat.pl. jiná plocha 105 161914
ostat.pl. manipulační pl. 3 19472
ostat.pl. neplodná půda 116 109538
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 10208
ostat.pl. ostat.komunikace 95 161317
ostat.pl. pohřeb. 2 7088
ostat.pl. silnice 13 95301
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 12378
ostat.pl. zeleň 8 62128
Celkem KN 1361 8808261
Par. DKM 1361 8808261
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 124
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 221
byt.z. byt 38
byt.z. garáž 8
Celkem JED 46
LV 304
spoluvlastník 432

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.2006
ZMVM 1:2000 01.01.1985 30.11.2006 lokalita Pňovany II
S-SK GS 1:2880 1839 30.12.1984


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 29.05.2022 03:44

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.