k.ú.: 774227 - Březová u Úmonína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534501 - Úmonín NUTS5 CZ0205534501
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 8 106692
orná půda 63 1313953
zahrada 38 24889
ovoc. sad 3 12552
travní p. mez, stráň 10 8529
travní p. školka 1 5603
travní p. 69 245978
lesní poz 37 107406
vodní pl. nádrž umělá 3 91504
vodní pl. rybník 2 2007
vodní pl. tok přirozený 6 8290
vodní pl. tok umělý 14 27308
vodní pl. zamokřená pl. 2 102
zast. pl. společný dvůr 2 765
zast. pl. zbořeniště 5 5875
zast. pl. 47 33725
ostat.pl. jiná plocha 19 16955
ostat.pl. manipulační pl. 3 1801
ostat.pl. mez, stráň 1 479
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 16
ostat.pl. ostat.komunikace 26 47450
ostat.pl. silnice 7 32472
ostat.pl. zeleň 3 18459
Celkem KN 370 2112810
Par. DKM 261 2035822
Par. KMD 109 76988
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. jiná st. 4
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 47
LV 92
spoluvlastník 115

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2016
S-SK GS 1:2880 1838 20.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 20.05.2022 18:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.