k.ú.: 774243 - Korotice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534501 - Úmonín NUTS5 CZ0205534501
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 107 2424307
zahrada mez, stráň 1 27
zahrada 65 60604
ovoc. sad 4 30629
travní p. mez, stráň 1 714
travní p. 75 253383
lesní poz 18 473688
vodní pl. nádrž umělá 1 1600
vodní pl. rybník 2 8532
vodní pl. tok přirozený 3 12478
vodní pl. tok umělý 1 4119
zast. pl. společný dvůr 2 4728
zast. pl. 78 44682
ostat.pl. jiná plocha 62 64802
ostat.pl. manipulační pl. 10 8506
ostat.pl. neplodná půda 7 4893
ostat.pl. ostat.komunikace 25 57919
ostat.pl. silnice 6 32848
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2359
ostat.pl. zeleň 3 5689
Celkem KN 472 3496507
Par. DKM 472 3496507
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. jiná st. 3
č.p. rod.dům 40
č.p. rod.rekr 3
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 76
LV 126
spoluvlastník 178

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.06.2021
DKM-KPÚ 29.05.2009 1:1000 29.06.2009 *)
S-SK GS 1:2880 1838 14.06.2021


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 21.05.2022 21:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.