k.ú.: 774278 - Úmonín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534501 - Úmonín NUTS5 CZ0205534501
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 185 3803114
zahrada 90 82952
ovoc. sad 5 17370
travní p. 16 48868
lesní poz 29 82289
vodní pl. nádrž umělá 2 717
vodní pl. rybník 2 5188
vodní pl. tok umělý 1 2764
zast. pl. společný dvůr 2 284
zast. pl. zbořeniště 2 601
zast. pl. 130 85494
ostat.pl. jiná plocha 36 45394
ostat.pl. manipulační pl. 12 28301
ostat.pl. neplodná půda 30 36678
ostat.pl. ostat.komunikace 34 122960
ostat.pl. silnice 10 69413
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5596
ostat.pl. zeleň 7 53650
Celkem KN 594 4491633
Par. DKM 594 4491633
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 54
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 129
byt.z. byt 10
byt.z. garáž 2
Celkem JED 12
LV 177
spoluvlastník 248

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.04.2019
DKM-KPÚ 29.07.2013 1:1000 06.08.2013 *)
S-SK GS 1:2880 1838 25.04.2019


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 21.05.2022 21:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.