k.ú.: 774308 - Únanov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 595021 - Únanov NUTS5 CZ0647595021
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 796 9523334
vinice 15 99740
zahrada mez, stráň 1 66
zahrada 437 328955
ovoc. sad 14 55463
travní p. 45 132205
lesní poz 14 171765
vodní pl. nádrž umělá 1 30791
vodní pl. tok přirozený 137 41259
vodní pl. tok umělý 5 6952
vodní pl. zamokřená pl. 4 15179
zast. pl. společný dvůr 1 149
zast. pl. zbořeniště 6 720
zast. pl. 694 201686
ostat.pl. foto. elektrárna 2 34037
ostat.pl. jiná plocha 132 358439
ostat.pl. manipulační pl. 27 65171
ostat.pl. mez, stráň 1 305
ostat.pl. neplodná půda 60 263024
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 72
ostat.pl. ostat.komunikace 201 492560
ostat.pl. pohřeb. 1 2648
ostat.pl. silnice 14 116087
ostat.pl. skládka 8 117940
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 29382
ostat.pl. zeleň 35 66470
Celkem KN 2660 12154399
Par. DKM 2660 12154399
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 406
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 30
č.e. garáž 18
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 54
bez čp/če jiná st. 85
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 18
bez čp/če zem.used 7
rozestav. 2
Celkem BUD 685
byt.z. byt 28
obč.z. byt 6
Celkem JED 34
LV 826
spoluvlastník 1863

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.12.1999 intravilán (mimo KPÚ), DKM na celém k.ú.
DKM-KPÚ 15.05.1998 1:1000 15.05.1998 *) extravilán (na podkladě KPÚ)
S-SK ŠS 1:2880 1824 12.12.1999 nedokončené scelení


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 22.05.2022 19:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.