k.ú.: 774332 - Rozvadovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 503444 - Litovel NUTS5 CZ0712503444
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7105 - Litovel
Pověřený obecní úřad 71051 - Litovel

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 261 2524469
zahrada 85 53677
ovoc. sad 4 10730
travní p. 54 143546
vodní pl. tok přirozený 19 59050
vodní pl. tok umělý 1 541
zast. pl. zbořeniště 3 383
zast. pl. 109 52895
ostat.pl. jiná plocha 43 12184
ostat.pl. manipulační pl. 24 33248
ostat.pl. neplodná půda 4 11229
ostat.pl. ostat.komunikace 62 45032
ostat.pl. pohřeb. 1 2565
ostat.pl. silnice 8 76712
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4242
Celkem KN 679 3030503
Par. DKM 3 3085
Par. KMD 676 3027418
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 74
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 105
LV 153
spoluvlastník 224

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.06.2010
S-SK ŠD 1:2500 1921 14.06.2010
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.01.1921


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 02:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.