k.ú.: 774375 - Hvožďany u Úněšova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559563 - Úněšov NUTS5 CZ0325559563
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32084 - Všeruby

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 56 2216085
zahrada 29 12785
travní p. 41 465423
lesní poz les(ne hospodář) 3 2986
lesní poz 33 869115
vodní pl. nádrž umělá 6 8193
vodní pl. tok přirozený 5 9107
vodní pl. tok umělý 8 14469
zast. pl. společný dvůr 1 22
zast. pl. 43 22202
ostat.pl. jiná plocha 88 147136
ostat.pl. manipulační pl. 5 4803
ostat.pl. neplodná půda 3 701
ostat.pl. ostat.komunikace 47 70859
ostat.pl. silnice 3 30199
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2505
ostat.pl. zeleň 2 44
Celkem KN 374 3876634
Par. DKM 277 3301258
Par. KMD 97 575376
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 23
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 40
LV 37
spoluvlastník 50

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.10.2010 na části (intravilán a lesy)
DKM-KPÚ 12.05.2008 1:1000 15.05.2008 *)
KM-D 1:2000 12.03.2001 29.10.2010
S-SK GS 1:2880 1839 11.03.2001


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 26.05.2022 08:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.