k.ú.: 774383 - Lípa u Úněšova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559563 - Úněšov NUTS5 CZ0325559563
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32084 - Všeruby

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 12 661327
zahrada 23 28843
travní p. 28 487931
lesní poz 7 762677
vodní pl. nádrž umělá 1 476
vodní pl. rybník 1 2212
vodní pl. tok přirozený 1 926
vodní pl. tok umělý 1 42
zast. pl. zbořeniště 2 464
zast. pl. 18 6644
ostat.pl. jiná plocha 14 8603
ostat.pl. manipulační pl. 1 1606
ostat.pl. neplodná půda 9 48627
ostat.pl. ostat.komunikace 22 35521
Celkem KN 140 2045899
Par. KMD 140 2045899
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 5
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 18
LV 16
spoluvlastník 21

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.05.2017
KM-D 1:2000 03.07.2000 16.05.2017
S-SK GS 1:2880 1839 02.07.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 26.05.2022 05:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.