k.ú.: 774596 - Brníčko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 505587 - Uničov NUTS5 CZ0712505587
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7112 - Uničov
Pověřený obecní úřad 71121 - Uničov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 250 3622901
zahrada 157 104063
travní p. 15 35183
lesní poz 3 8542
vodní pl. tok přirozený 6 16858
zast. pl. zbořeniště 21 1116
zast. pl. 648 268746
ostat.pl. dráha 1 15376
ostat.pl. jiná plocha 114 46086
ostat.pl. manipulační pl. 106 528397
ostat.pl. neplodná půda 5 5185
ostat.pl. ostat.komunikace 98 146012
ostat.pl. silnice 5 51702
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6252
ostat.pl. zeleň 1 940
Celkem KN 1432 4857359
Par. DKM 1432 4857359
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 4
č.p. garáž 350
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 104
č.p. tech.vyb 3
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 52
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 55
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
Celkem BUD 638
byt.z. byt 12
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 4
Celkem JED 17
LV 562
spoluvlastník 663

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.09.2008
S-SK ŠD 1:2500 1913 01.09.2008
S-SK GS 1:2880 1834 01.01.1913


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 22.05.2022 00:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.