k.ú.: 774634 - Unín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 582565 - Unín NUTS5 CZ0643582565
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 474 1609471
zahrada 98 69179
ovoc. sad 15 49739
travní p. 109 147970
lesní poz 52 1331947
vodní pl. tok přirozený 1 194
zast. pl. společný dvůr 1 540
zast. pl. zbořeniště 2 425
zast. pl. 111 34358
ostat.pl. jiná plocha 54 31796
ostat.pl. manipulační pl. 6 2789
ostat.pl. neplodná půda 29 17192
ostat.pl. ostat.komunikace 44 23243
ostat.pl. pohřeb. 2 4020
ostat.pl. silnice 3 26380
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1609
ostat.pl. zeleň 1 44
Celkem KN 1005 3350896
Par. DKM 4 2464
Par. KMD 1001 3348432
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 71
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 110
LV 147
spoluvlastník 176

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.04.2015
S-SK ŠS 1:2880 1826 14.04.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 18.05.2022 02:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.