k.ú.: 774651 - Úpice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579777 - Úpice NUTS5 CZ0525579777
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52143 - Úpice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 1 2584
orná půda 146 953244
zahrada mez, stráň 5 2501
zahrada 1131 837254
ovoc. sad 2 6001
travní p. mez, stráň 22 10569
travní p. 304 866939
lesní poz mez, stráň 2 3640
lesní poz 119 1384927
vodní pl. tok přirozený 21 126598
vodní pl. tok umělý 3 7069
zast. pl. společný dvůr 31 5552
zast. pl. 2069 546790
ostat.pl. jiná plocha 295 121182
ostat.pl. manipulační pl. 45 37437
ostat.pl. mez, stráň 34 24056
ostat.pl. neplodná půda 152 60803
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 2416
ostat.pl. ostat.komunikace 337 294291
ostat.pl. pohřeb. 2 11732
ostat.pl. silnice 25 53657
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 65349
ostat.pl. zeleň 76 82364
Celkem KN 4837 5506955
Par. DKM 4837 5506955
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 330
č.p. byt.dům 44
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 36
č.p. obč.vyb. 9
č.p. prům.obj 14
č.p. rod.dům 558
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 10
č.e. jiná st. 30
č.e. rod.rekr 188
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 550
bez čp/če jiná st. 136
bez čp/če obč.vyb 27
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 20
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 32
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 14
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 2041
byt.z. byt 746
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 5
obč.z. byt 113
obč.z. dílna 1
Celkem JED 867
LV 2589
spoluvlastník 4466

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.05.2000
THM-V 1:1000 01.07.1980 01.05.2000 intravilán
FÚO 1:1000 01.07.1980 01.05.2000 extravilán
S-SK GS 1:2880 1840 01.07.1980


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 28.05.2022 19:28

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.