k.ú.: 774707 - Alojzov u Prostějova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 506761 - Alojzov NUTS5 CZ0713506761
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 574 1082809
zahrada 246 191552
ovoc. sad 4 7737
travní p. 125 83314
lesní poz 69 3103610
vodní pl. nádrž umělá 18 8134
zast. pl. 257 46481
ostat.pl. jiná plocha 42 12975
ostat.pl. manipulační pl. 5 19944
ostat.pl. neplodná půda 1 24
ostat.pl. ostat.komunikace 108 47777
ostat.pl. silnice 5 31300
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3129
ostat.pl. zeleň 2 453
Celkem KN 1459 4639239
Par. DKM 1459 4639239
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 92
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 88
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 245
LV 316
spoluvlastník 399

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.09.1997
S-SK ŠS 1:2880 1824 29.09.1997 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 22.05.2022 00:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.