k.ú.: 774715 - Seloutky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 506770 - Seloutky NUTS5 CZ0713506770
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 833 3598013
zahrada 317 209870
ovoc. sad 12 42284
travní p. 230 197719
lesní poz 291 2818069
vodní pl. tok přirozený 31 9999
vodní pl. tok umělý 4 1469
zast. pl. zbořeniště 1 132
zast. pl. 330 78054
ostat.pl. jiná plocha 22 4021
ostat.pl. manipulační pl. 23 13817
ostat.pl. neplodná půda 2 2146
ostat.pl. ostat.komunikace 251 139302
ostat.pl. silnice 3 39846
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1150
Celkem KN 2353 7155891
Par. DKM 2353 7155891
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 184
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 62
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 16
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 325
LV 566
spoluvlastník 864

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.11.1997
Ins. A 1:2500 31.12.1939 17.11.1997 části k.ú. v M 1:2880
S-SK ŠS 1:2880 1834 31.12.1939 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 24.05.2022 02:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.