k.ú.: 774723 - Určice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 590126 - Určice NUTS5 CZ0713590126
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 3 2798
orná půda 1657 9486975
zahrada 556 323977
ovoc. sad 11 35974
travní p. 152 155261
lesní poz plantáž dřevin 3 16653
lesní poz 53 116322
vodní pl. rybník 4 14361
vodní pl. tok přirozený 28 58419
zast. pl. společný dvůr 3 416
zast. pl. zbořeniště 20 3090
zast. pl. 665 210414
ostat.pl. jiná plocha 120 74935
ostat.pl. manipulační pl. 35 39424
ostat.pl. neplodná půda 20 51057
ostat.pl. ostat.komunikace 182 293420
ostat.pl. pohřeb. 3 7997
ostat.pl. silnice 35 279427
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 15716
ostat.pl. zeleň 30 19743
Celkem KN 3585 11206379
Par. DKM 3585 11206379
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 376
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 93
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 53
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 47
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
Celkem BUD 651
byt.z. byt 28
byt.z. garáž 8
obč.z. byt 2
Celkem JED 38
LV 1017
spoluvlastník 1628

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.08.1997
ZMVM 1:2000 31.12.1982 04.08.1997
Ins. A 1:2000 31.12.1945 31.12.1982 extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1834 31.12.1982 intravilán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 22.05.2022 01:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.