k.ú.: 774766 - Úsobí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569658 - Úsobí NUTS5 CZ0631569658
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 410 3207691
zahrada 332 146351
ovoc. sad 5 22605
travní p. 486 2162256
lesní poz les s budovou 2 120
lesní poz 161 3065587
vodní pl. nádrž přírodní 1 1032
vodní pl. nádrž umělá 8 5704
vodní pl. rybník 7 48127
vodní pl. tok přirozený 7 10633
vodní pl. tok umělý 31 6825
zast. pl. zbořeniště 10 1364
zast. pl. 402 91571
ostat.pl. dálnice 1 76030
ostat.pl. jiná plocha 147 58704
ostat.pl. manipulační pl. 22 17913
ostat.pl. neplodná půda 112 67622
ostat.pl. ostat.komunikace 201 166350
ostat.pl. pohřeb. 2 5845
ostat.pl. silnice 27 86231
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5821
ostat.pl. zeleň 5 12630
Celkem KN 2380 9267012
Par. DKM 15 328305
Par. KMD 2365 8938707
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 156
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 59
č.p. zem.stav 5
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 63
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 10
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 392
byt.z. byt 69
byt.z. j.nebyt 1
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 71
LV 614
spoluvlastník 1009

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 17.05.2018
KMD 1:1000 22.10.2014
S-SK GS 1:2880 1838 20.09.2017 doplnění parcel LV 0 do KMD - parcely ZE původ GP budou obnovena v rámci JPÚ


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 21.05.2022 19:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.