k.ú.: 774774 - Úsobrno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582573 - Úsobrno NUTS5 CZ0641582573
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62023 - Velké Opatovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 370 864329
zahrada 353 211527
ovoc. sad 1 4810
travní p. 419 893613
lesní poz plantáž dřevin 1 1282
lesní poz 233 5347846
vodní pl. nádrž umělá 4 13476
vodní pl. tok přirozený 17 31205
vodní pl. tok umělý 2 75
zast. pl. zbořeniště 2 461
zast. pl. 316 92652
ostat.pl. jiná plocha 195 110033
ostat.pl. manipulační pl. 36 19299
ostat.pl. neplodná půda 21 10678
ostat.pl. ostat.komunikace 314 131311
ostat.pl. pohřeb. 1 4187
ostat.pl. silnice 34 50328
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4146
ostat.pl. zeleň 1 209
Celkem KN 2321 7791467
Par. KMD 2321 7791467
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 180
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 15
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 305
byt.z. byt 16
obč.z. byt 7
Celkem JED 23
LV 337
spoluvlastník 473

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.06.2013
S-SK ŠS 1:2880 1834 26.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 19.05.2022 06:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.