k.ú.: 774782 - Úsov-město - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541222 - Úsov NUTS5 CZ0715541222
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 764 6346369
zahrada 385 182794
travní p. 40 89512
lesní poz 41 312288
vodní pl. rybník 4 138661
vodní pl. tok přirozený 68 44330
vodní pl. tok umělý 63 26604
vodní pl. zamokřená pl. 2 371
zast. pl. společný dvůr 3 520
zast. pl. zbořeniště 19 3329
zast. pl. 421 140153
ostat.pl. jiná plocha 98 49986
ostat.pl. manipulační pl. 55 61023
ostat.pl. neplodná půda 149 90653
ostat.pl. ostat.komunikace 188 121421
ostat.pl. pohřeb. 2 6214
ostat.pl. silnice 55 69202
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 22189
ostat.pl. zeleň 20 62915
Celkem KN 2384 7768534
Par. KMD 2384 7768534
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 306
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb. 12
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 414
byt.z. byt 40
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 46
LV 536
spoluvlastník 755

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.10.2016
KM-D 1:2000 11.11.2002 10.10.2016
S-SK ŠS 1:2880 1884 11.11.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 21.05.2022 23:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.