k.ú.: 774812 - Ústaleč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556751 - Nalžovské Hory NUTS5 CZ0322556751
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 525 1553762
zahrada 155 125241
ovoc. sad 8 25863
travní p. 821 1463829
lesní poz 173 1190966
vodní pl. rybník 2 17722
vodní pl. tok přirozený 6 922
vodní pl. tok umělý 8 1222
zast. pl. zbořeniště 3 626
zast. pl. 162 48457
ostat.pl. jiná plocha 41 23663
ostat.pl. manipulační pl. 24 92980
ostat.pl. neplodná půda 136 68306
ostat.pl. ostat.komunikace 152 102441
ostat.pl. silnice 2 15114
Celkem KN 2218 4731114
Par. KMD 2218 4731114
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 85
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 29
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 2
Celkem BUD 156
LV 221
spoluvlastník 324

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.06.2012
S-SK GS 1:2880 1837 15.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 29.05.2022 03:49

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.