k.ú.: 774821 - Ústí u Humpolce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 588075 - Ústí NUTS5 CZ0632588075
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 406 3595769
zahrada 155 77676
travní p. 629 1487888
lesní poz 139 759218
vodní pl. nádrž umělá 8 8947
vodní pl. rybník 4 53855
vodní pl. tok přirozený 184 38685
vodní pl. tok umělý 1 379
zast. pl. 212 76740
ostat.pl. jiná plocha 110 63405
ostat.pl. manipulační pl. 100 66103
ostat.pl. neplodná půda 124 67572
ostat.pl. ostat.komunikace 191 113166
ostat.pl. silnice 21 46099
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 4876
ostat.pl. zeleň 9 4209
Celkem KN 2309 6464587
Par. KMD 833 974766
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 63
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 34
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 37
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 1
Celkem BUD 195
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 6
Celkem JED 12
LV 270
spoluvlastník 386

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2017
KM-D 1:2000 08.03.2000
S-SK GS 1:2880 1838 08.03.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.05.2022 09:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.