k.ú.: 774847 - Ústí u Vsetína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 570371 - Ústí NUTS5 CZ0723570371
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 213 231819
zahrada 189 102923
travní p. mez, stráň 1 922
travní p. 609 1046750
lesní poz 577 3421351
vodní pl. tok přirozený 30 77780
zast. pl. společný dvůr 1 183
zast. pl. zbořeniště 17 1253
zast. pl. 366 75632
ostat.pl. dráha 11 136146
ostat.pl. jiná plocha 71 20270
ostat.pl. manipulační pl. 28 29637
ostat.pl. neplodná půda 167 140586
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 895
ostat.pl. ostat.komunikace 159 117391
ostat.pl. pohřeb. 2 2152
ostat.pl. silnice 39 23614
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5960
ostat.pl. zeleň 5 1558
Celkem KN 2489 5436822
Par. KMD 2489 5436822
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 81
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 119
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 62
Celkem BUD 363
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 386
spoluvlastník 560

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.08.2016
KM-D 1:2000 11.10.2000 31.08.2016
S-SK ŠS 1:2880 1829 11.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 23.05.2022 06:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.