k.ú.: 775053 - Klíše - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 554804 - Ústí nad Labem NUTS5 CZ0427554804
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 271
orná půda 6 4940
zahrada 798 411911
travní p. 107 413942
lesní poz les(ne hospodář) 2 1454
lesní poz 18 451376
vodní pl. nádrž umělá 1 476
vodní pl. tok přirozený 3 12986
zast. pl. společný dvůr 24 8263
zast. pl. zbořeniště 18 3198
zast. pl. 2340 409575
ostat.pl. dráha 4 5718
ostat.pl. jiná plocha 245 150973
ostat.pl. manipulační pl. 186 153833
ostat.pl. neplodná půda 52 55171
ostat.pl. ostat.komunikace 248 197820
ostat.pl. silnice 16 124191
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 36 127153
ostat.pl. zeleň 292 234929
Celkem KN 4397 2768180
Par. DKM 4397 2768180
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 438
č.p. byt.dům 268
č.p. garáž 41
č.p. jiná st. 33
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 52
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 127
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 4
č.e. garáž 380
č.e. jiná st. 9
č.e. obchod 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 664
bez čp/če jiná st. 65
bez čp/če obč.vyb 20
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če prům.obj 10
bez čp/če rod.rekr 35
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 28
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 2242
byt.z. ateliér 2
byt.z. byt 2409
byt.z. dílna 19
byt.z. garáž 18
byt.z. j.nebyt 44
byt.z. rozest. 4
obč.z. byt 88
obč.z. garáž 5
obč.z. j.nebyt 53
Celkem JED 2642
LV 4202
spoluvlastník 7400

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.06.2003
Ins. A 1:1000 01.03.1973 09.06.2003
S-SK GS 1:2880 1843 01.03.1973 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 17.05.2022 09:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.